Minecraft på tvers av grenser: Scenario og ide

I et digitalt univers er alt mulig, men jeg valgte å lage omgivelser som elevene kunne kjenne seg igjen i. Minecraftprosjektet var et samarbeid mellom norske og skotske elever i alle aldre. Barnetrinnet og videregående (college) var skotsk, mens ungdomstrinnet var mine elever ved Ringstabekk skole. Alle elevene fikk samme oppgave, som var å bygge sitt «ultimate learning environment». Fordi dette var en svært åpen oppgave, var det viktig at elevene fikk noen rammer å jobbe med. For å unngå at oppgaven ble avgrenset med instrukser, var det derfor naturlig å legge visse begrensninger i kartet og omgivelsene.

Jeg ønsket å lage et flatt, avgrenset kart med Norge, Skottland og Nordsjøen i midten. Dette ble ikke helt enkelt, for dette krevde utallige operasjoner i en serverplugin kalt «worldedit», hvor man selv flyr rundt i en slags ingenmannsland og skaper et stort antall blokker på en gang. Allerede på dette tidspunktet merket jeg begrensningene i serveren, som under noen av disse operasjonene lagget voldsomt og frøs, for så å komme tilbake etter ti minutter. Jeg trodde at 8 gigabyte RAM skulle yte bedre, men så viste det seg at jeg ikke hadde satt opp serveren og Java til å kjøre i 64-bits modus. Minecraft er programmert i Java, noe som gjør det mulig å enkelt endre og modifisere spillet, men samtidig kan Java være lunefullt og trøblete. Jeg kjørte altså Bukkitserveren i 32-bits modus, og det var først etter mye prøving og feiling at jeg oppdaget feilen.

Gruppene skulle jobbe på hvert sitt definerte område. Av praktiske grunner ble derfor kartet firkantet, og kystlinjer og fjorder ble fjernet. Jeg synes nok at dette var synd, for er det noe disse to landene har til felles, så er det spektakulær natur langs kysten. Fjorder og fjell ble også for mye jobb, så jeg valgte fort å konsentrere meg om å gjøre serveren funksjonell, få de andre plugins til å fungere – og prøvekjøre. Nordsjøen gjorde jeg relativt stor, og jeg hadde en tanke om at elevene skulle kunne ekspandere ut i vannet, bygge oljeplattformer, rør og annen offshorevirksomhet. Dette er jo også noe Skottland og Norge har til felles. Poenget med å spille Minecraft på tvers av landegrensene var å samarbeide i et digitalt univers, men jeg valgte altså i utgangspunktet å holde elevene i sine respektive land, og se hvordan det utviklet seg.

På dette tidspunktet måtte jeg spørre superbrukerelevene mine fra forrige Minecraftprosjekt: hva synes de om ideen, og hvilke plugins ville de anbefale? I utgangspunktet skjønte de ikke mye av tankene jeg hadde om kartet – men de foreslo at vi skulle lage fergeforbindelser med movecraft (plugin) for å sikre at det ble kontakt og samarbeid. De foreslo også, slik de skotske superbrukerne senere også gjorde, at vi skulle bruke Multiverse, en plugin som skaper flere paralelle univers – som elevene kunne bevege seg mellom. På mange måter var dette en praktisk løsning, for på denne måten kunne man skape mange kopier av samme kart, definere grupperettigheter for hver elevgruppe på en enkel måte, og dermed avgrense både område og oppgave.

Tanken bak scenarioet var å simulere den virkelige verden, hvor elevene skulle bygge på hvert sitt område og samtidig se  hva de andre bygde. Nå er det som regel nok av motivasjon når elevene setter i gang med gamingprosjekter, men det gir en ekstra dytt når elevene føler at de er en del av noe felles. Min skotske kollega David Renton organiserte en konkurranse, og vinnerne skulle kåres under en konferanse i regi av College Development Network – en parallell til Norges senter for IKT i utdanningen.

Barneskolelever skulle altså konkurrere med videregående-elever på samme vilkår. Jeg kan ikke tenke meg noe annen sammenheng hvor slikt er mulig, uten å differensiere oppgaven, eller gi et slags golfhandikapp. Kunne en slik konkurranse virke mot sin hensikt? Uansett kunne man jo regne med motiverte elever, som elsker å bygge i Minecraft – var det dermed nødvendig med ytre press?

Neste: superbrukere i alle land, foren eder!

About Imsen

Imsen
Entrepreneur, lecturer, musician, historian, gamer, geek, father to four, EU CodeWeek ambassador

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Scroll To Top