PedSmia er et ideelt AS og FoU- miljø for utviklingsorienterte pedagoger, ledet av lektor og gründer Øystein Imsen. Fram til mai 2015 var PedSmia et lærerkollektiv og konsulentfirma som ledet ulike skoleutviklingsprosjekter, blant annet KODU- cup, en konkurranse i programmering og spilldesign. I dag er PedSmias drift lagt inn under Digitalpedagogene, og lærerkollektivet er smeltet sammen med lærernettverket til Lær Kidsa Koding.

Vi ønsker først og fremst å inspirere lærere og skoleledere til å utnytte det profesjonelle handlingsrommet best mulig. Da handlingsrommet er en mental størrelse, er det avgjørende med mot, endringsvilje og menneskesyn for å finne det:

  • Menneskesyn
    Vi tror at mennesket er godt, og at elevenes potensiale utnyttes best når vi møter dem der de er.
  • Endringsvilje
    Vi tar utgangspunkt i erkjennelsen av at den moderne skolen må endre seg i takt med elevene og tiden, ikke motsatt.
  • Mot
    For å gjøre det riktige for elevene og samfunnet, må man ofte bryte normer og utfordre sementerte skolekulturer og styringssystemer.

Skoleutvikling nedenfra

Våre metoder for skoleutvikling er aksjonsforskning og nettverksbygging. Kompetente og utprøvende lærere som driver med praksisforskning, trenger hjelp, støtte og motivasjon for å drive et godt og systematisk arbeide. All skoleutvikling skal være forskningsbasert, men utprøving i klasserommet er også forskning! Vi hjelper læreren med å finne relevant litteratur, og bygger bruer mellom lærernes praksis og aktuelle forskningsmiljøer. En pedsmed er en dyktig praksispedagog, med et stort metodisk repertoar.

For å inspirere pedagoger over hele verden legger vi vekt på å bygge omfattende nettverk hvor gode utviklingsprosjekter kan vises fram. Vi jobber for en åpen delingskultur innen forskningsetiske rammer, slik at ikke kommersielle hensyn stanser utviklingen. «Del og bruk» skal ikke bli til «stjel og utnytt» – det er pedagogene som driver utviklingsarbeid på grasrota sammen med sine elever, som endrer skolen.

Gaming i alle fag!

PedSmia er kjent for sitt pinonerarbeid med dataspill og programmering i skolen – men selv om vi driver med teknologi, har den aldri vært vårt utgangspunkt. Hjelpemiddelet skal ikke være viktigere enn eleven, og vi stiller oss ikke bak bruk av teknologi i skolen som ikke har noen pedagogisk verdi. Lærere som avstår fra å bruke teknologi kan ha gode grunner til å la være. Hvis elevenes behov er ivaretatt, tar vi dette på alvor.

Vi tror på en digital arena for ludologi og homo ludens – det lekende og lærende mennesket. Vi ønsker også å stimulere elevenes kreativitet og kritiske sans – derfor skal de lage egne dataspill. Spillprogrammering er en tverrfaglig og tverrestetisk aktivitet, hvor elevene produserer egne spill. Til dette bruker vi blant annet KODU og TouchDevelop.

Pedsmia i media:

PedSmia i Computerworld

Gaming i alle fag – Dagbladet

Om PedSmia i Microsofts blogg

Scroll To Top